เมนู มิสเตอร์: Derap lamban dan sunyi pemugaran kompleks candi kuno Muaro Jambi

เมนู มิสเตอร์: Derap lamban dan sunyi pemugaran kompleks candi kuno Muaro Jambi

วันอนามัยโลก 2022วันอนามัยโลกซึ่งมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน จะมุ่งความสนใจไปทั่วโลกในการดำเนินการเร่งด่วนที่จำเป็นเพื่อให้มนุษย์และโลกมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสังคมที่เน้นความเป็นอยู่ที่ดี WHO ประมาณการว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 13 ล้านคนทั่วโลกเนื่องจากสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้“ผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 ทำให้ความคืบหน้าล่าสุดไปสู่การเข้าถึงไฟฟ้าและการปรุงอาหารที่สะอาดโดยสากล และชะลอการปรับปรุงที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน แม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะแสดง

ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ส่งเสริม วันนี้ การรุกรานยูเครนของรัสเซียได้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลก ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เศรษฐกิจเหล่านี้หลายแห่งอยู่ในภาวะคับขันทางการเงินอันเป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19 และการเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องอาศัยโซลูชันทางการเงินขนาดใหญ่และสร้างสรรค์จากประชาคมระหว่างประเทศ”

Fatih Birol กรรมการบริหาร สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ

“การจัดหาเงินทุนสาธารณะระหว่างประเทศสำหรับพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดและเปราะบางที่สุด เราล้มเหลวในการสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เหลือเวลาอีกเพียงแปดปีในการเข้าถึงพลังงานที่เข้าถึงได้และยั่งยืนในระดับสากล เราต้องการการดำเนินการที่รุนแรงเพื่อเร่งเพิ่มกระแสการเงินสาธารณะระหว่างประเทศและแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เพื่อให้ผู้คน 733 ล้านคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสามารถได้รับประโยชน์ ในการเข้าถึงพลังงานสะอาด”

ฟรานเชสโก ลา คาเมรา ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ

“รายงานปี 2022 พบว่ามีความก้าวหน้าในการบรรลุถึงพลังงานราคาไม่แพง เชื่อถือได้ ยั่งยืน และทันสมัยสำหรับทุกคน แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2030 ที่แย่กว่านั้นคือ 2 ปีของการแพร่ระบาดส่งผลกระทบในทางลบต่อกระแสการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องการการลงทุนมากที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 7 รวมทั้งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยติดตามและประเมินนโยบายและกลยุทธ์ด้านพลังงานที่ยั่งยืน”

Stefan Schweinfest ฝ่ายสถิติแห่งสหประชาชาติ 

“เราเชื่อว่า SDG 7 เป็นและยังคงเป็นเป้าหมายที่บรรลุผลได้ และเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาคมโลกเพิ่มความพยายามในการรวมการเข้าถึงพลังงานสากลเข้ากับแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศ และให้ความสำคัญกับประชากรที่ห่างไกลที่สุด เปราะบาง และยากจนที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี คนหนึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง”

Riccardo Puliti รองประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ธนาคารโลก

“ผู้คนหลายล้านคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคปอดบวม เนื่องจากพวกเขายังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีการปรุงอาหารที่สกปรก ซึ่งเป็นแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ผู้หญิงและเด็กมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ดังนั้นจึงเป็นภาระหนักที่สุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืนไม่เพียงแต่

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> น้ำเต้าปูปลาออนไลน์